Monographie

Nya varvet 1700-1950 : Minnesskrift utarbetad av försvarsstabens krigshistoriska avdelning / préf. Olof Ribbing

  • Texte
  • Nya varvet 1700-1950 : Minnesskrift utarbetad av försvarsstabens krigshistoriska avdelning / préf. Olof Ribbing
  • Göteborg : Sjöfartsmuseet (Göteborg), 1950
  • 116 p. : ill.,; 24 cm
  • Monographie
  • Lien copié.